מבזקים

האחוד החקלאי

האחוד החקלאי

התנועה הקיבוצית

התנועה הקיבוצית

שומעים חזק

שומעים חזק קואופרטיב הגברה ותאורה

שומר ישראל

שומר ישראל

מי אנחנו

אגודה שיתופית (קואופרטיב) היא התאגדות רצונית עצמאית של בני אדם למען הגשמת מטרותיהם ושאיפותיהם הכלכליות החברתיות והתרבותיות, באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלותם המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית.

מרכז הקואופרציה ליזמות שיתופית בישראל בע"מ נתאגד כאגודה שיתופית בשנת 1933 בעבר היה ידוע בשם "מרכז הקואופרציה ליצרנות, תחבורה ושירותים, אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" כאשר בשנת 2008 הוחלט בועידת מרכז הקואופרציה על שינוי השם באופן שמשקף את התמורה שחלה בתחומי התאגדות הקואופרטיבים, תחומים החולשים למעשה על כל מיזם עסקי המוקם על בסיס שיתופי בהתאם לעקרונות הקואופרציה.

לחץ כאן

פיסת היסטוריה

עקרונותיה של הקואופרציה המודרנית נוסחו לראשונה במאה ה-19 באנגליה. בשנת 1843 פרצה שביתת פועלים במטווית טקסטיל בעיירה רוצ'דייל . אורגי המטוויה דרשו העלאת שכר והפחתת שעות עבודה. שביתה זו נכשלה והובילה לפיטורים המוניים ולהעסקתם המחודשת של הפועלים הנותרים בשכר מופחת מזה לו זכו לפני השביתות.

המצוקה הכלכלית אליה נקלעו הפועלים וההבנה כי התאגדות משותפת ושיתוף פעולה כלכלי ביניהם יאפשרו לכל אחד מהם להוזיל את הוצאות המחייה שלו הובילה קבוצה של 28 מפועלי המתוויה להקים לראשונה אגודה צרכנית שיתופית . כל חבר התחייב לתרום מדי חודש סכום מסויים משכרו לשם הקמת הקואופרטיב.

לחץ כאן