מבזקים

בשנים 2009-2010 סייע מרכז הקואופרציה בהקמת קואופרטיבים בתחומים שונים: אנרגיות מתחדשות, קייטרינג והסעדה, שרותי מוזיקה והגברה, בצד הקמת קואופרטיבים אלה אנו עדים להתעניינות רבה בקרב בעלי מקצועות שונים: מעצבים, גרפיקאים, רופאים, נהגים ואחרים המבקשים להתאגד על בסיס אידיאולוגי עסקי, ביצירת תאגיד מקצועי דמוקרטי שיספק מענה לצרכים האינדיבידואל והקבוצה כאחד, כדוגמת: תנאי העסקה, זכויות סוציאליות, ייצוג אל מול רשויות ומשרדי ממשלה לשם שיפור תנאיהם לרבות קידום וייצוג בנושאי רגולציה וחקיקה, הרחבת הקשת העסקית ואף ביצירת גוף בעל איתנות כלכלית המסוגל להתמודד במכרזים רחבי היקף.

גם היום בעידן זה של המשק הישראלי אין ספק כי התאגדות בעלי מקצוע על בסיס וולונטרי דמוקרטי בעלי רעיון אידיאולוגי משותף עשויה ליצור יתרון משמעותי כלכלי וחברתי לחברי האגודה ולאגודה כאחד, וקואופרטיבים רבים בארץ ובעולם הוכיחו זאת.

לפי נתוני ארגון הקואופרציה הבינלאומי, כיום רשומים בהתארגנויות קואופרטיביות ברחבי העולם כ-800 מיליון איש, סך הפעילות הכלכלית של 300 הקואופרטיבים הגדולים בעולם היא כ- 100 מיליארד דולר בשנה, ההתארגנות הקואופרטיבית מצליחה במדינות מערביות בעולם, כך למשל קבוצת הכדורגל ברצלונה היא קואופרטיב המנוהל ע"י מועדון אוהדים, בנקים מובילים באירופה הם קואופרטיבים וכך גם התזמורת של ברלין ורבים אחרים.

אגודה שיתופית (קואופרטיב) היא התאגדות רצונית עצמאית של בני אדם למען הגשמת מטרותיהם ושאיפותיהם הכלכליות החברתיות והתרבותיות, באמצעות מיזם עסקי שהוא בבעלותם המשותפת ובשליטתם הדמוקרטית.

מרכז הקואופרציה ליזמות שיתופית בישראל בע"מ נתאגד כאגודה שיתופית בשנת 1933 בעבר היה ידוע בשם "מרכז הקואופרציה ליצרנות, תחבורה ושירותים, אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" כאשר בשנת 2008 הוחלט בועידת מרכז הקואופרציה על שינוי השם באופן שמשקף את התמורה שחלה בתחומי התאגדות הקואופרטיבים החולשים למעשה על כל מיזם עסקי המוקם על בסיס שיתופי בהתאם לעקרונות הקואופרציה.

מרכז הקואופרציה החל את פעילותו עוד בשנת 1928 ופעילותו נועדה להתמקד בתחום המשקי כלכלי ובתחום הארגוני חברתי, וזאת לנוכח הצורך בהקמת ארגון מלכד אחד בו תרוכז התמיכה בפעילות הקואופרטיבית, אודות הרקע ההיסטורי להקמת מרכז הקואופרציה ניתן לקרוא בהרחבה בפרק פיסת היסטוריה.

מרכז הקואופרציה חבר בארגון הקואופרציה הבינלאומי ICA INTERNATIONAL C0-OPERATIVE ALLIANCE ומאז הקמתו ועד היום, מהווה מרכז הקואופרציה ארגון גג לאגודות שיתופיות העוסקות במגוון ענפים בתחום השירותים והיצרנות כגון: תחבורה, קמעונאות, דפוס,מחשוב, אבטחה, מסעדנות, ניקיון וכד' ולמעשה בכל ענף מסחרי ושאינו התיישבותי מושב/קיבוץ.

מרכז הקואופרציה אמון על הפצת הרעיון הקואופרטיבי ולחינוך לערכי הקואופרציה, ובמסגרת פועלו כארגון גג מסייע מרכז הקואופרציה לאגודות שיתופיות הן בשלבי ההקמה וההתאגדות והן לאחר התאגדותם כאגודה שיתופית.

מרכז הקואופרציה תומך באגודות שיתופיות ופעילותו משתרעת על מספר תחומים, חלק מהשירותים ניתן ללא תשלום וחלקם בתשלום סימלי ששיעורו נקבע בהתאם ליכולת הכלכלית של האגודה:

סיוע ותמיכה בהקמת אגודות:

מידע בדבר הסיוע שניתן ע"י מרכז הקואופרציה לקבוצות או יחידים בעלי מיזם עסקי המעוניינים להקים אגודה, ניתן לקרוא בפרק כיצד מקימים אגודה.

קידום נושאים חברתיים וכלכליים לשיפור מעמדם של האגודות וייצוג אל מול רשויות ומשרדי ממשלה:

כך לדוגמא לאחרונה, נציגי מרכז הקואופרציה היו שותפים פעילים בועדות הכנסת בדיונים שעסקו בהעדפת תוצרת כחול לבן בפרט בתחום הטקסטיל וזאת במסגרת מאבק שניהלה אגודת מצפה העצמאות המפעילה מתפרה לתפירת מדי צה"ל.

סיוע פיננסי:

באמצעות יועצים כלכליים וכן תמיכה באגודות חדשות וותיקות על ידי מתן הלוואות בתנאים נוחים, יצירת וטיפוח קשרים אל מול משרדי הממשלה בפרט משרד התמ"ת, עמותות וגורמים אחרים העוסקים בסיוע לעסקים קטנים ובינוניים.

שירותי ליווי וייעוץ משפטי:

בפרט בשנה הראשונה להתאגדות.

שירותי הנהלת חשבונות:

במרכז הקואופרציה מחלקת הנהלת חשבונות.

שירותי ביקורת חשבונות:

ניתנים באמצעות רואי חשבון מטעם אגודת ברית פיקוח.

בעלי תפקידים במרכז הקואופרציה:

 1. איציק יואל- יו"ר המרכז וההנהלה: מכהן גם כמשנה לראש עיריית כ"ס, יו"ר אגודת מפעל המים בכ"ס, ממלא מקום יו"ר החב' הכלכלית בכ"ס ויו"ר מכון טיהור שפכים המשותף לכ"ס והוד השרון. בעברו יו"ר ומנכ"ל אגד תיור ונופש.
 2. עו"ד דיקלה בוחניק כהן- סמנכ"ל המרכז: ליווי משפטי, אסטרטגי ומסחרי
 3. אלכס אברמוביץ: מנהל אירגון והדרכה. תומך ומסייע לאגודות חדשות, אחראי על אחזקת משרדים ומבנים בשליטת המרכז, נציג המרכז באסיפות כלליות וישיבות הנהלה באגודות המסונפות למרכז. בעברו כיהן כיו"ר הנהלת דן אגודה שיתופית בע"מ.
 4. עדנה אמיגה: אחראית הנהלת חשבונות למרכז ולאגודות השונות.
 5. חני בללי: מזכירת המרכז.
 6. משה כהן: כלכלן, היועץ הכלכלי של המרכז. מספק שירותי יעוץ למרכז ולאגודות בהקמה.
 7. רואה חשבון מיכאל ויצמן: רואה חשבון מטעם ברית הפיקוח אגודה שיתופית בע"מ. מספק שירותי יעוץ שוטף למרכז ולאגודות השונות.
 8. זהר פרג'י: ראש מינהל משפט חברים אשר ליד מרכז הקואופרציה. חבר אגד וראש מינהל משפט חברים באגד.
 9. אילנה לפידות: סיוע שוטף לאירגונים וקבוצות המבקשים להקים אגודות שיתופיות תוך תיאום בינם ובין המרכז.
 10. אמציה רייז: מתאם קשר בין המטה הקיבוצי למרכז.
 11. הנהלת המרכז:
  א. איציק יואל, יו"ר.
  ב. דודי גיל, מנכ"ל חברת העובדים – חבר.
  ג. אבי פרידמן, יו"ר מזכירות אגד– חבר.
  ד. נעם בן-אור, אגד – חבר.
  ה. שמעון גולדברג, אגד – חבר.
  ו. אלכס אברמוביץ , מרכז הקואופרציה – חבר.
  ז. בתיה צדקה, חברת העובדים – חברה.
  ח. יוסי מרציאנו, חברת העובדים – חבר.
  ט. אריאל יעקבי, חברת העובדים – חבר.
 12. חברי ועדת ביקורת:
  א. שרגא חיימוביץ.
  ב. הנרי אלקלסי.