מבזקים

מודל להפעלת אגודות שיתופיות

לאור הלחצים המופעלים על אגודות שיתופיות אשר תחום עיסוקן מים וביוב לצורך הפיכתן לתאגיד, פועל יו"ר מרכז הקואופרציה ליזמות שיתופית בישראל בע"מ, מר יצחק יואל, המכהן גם בתפקיד יו"ר אגודת המים בכ"ס, בשיתוף עם משרד רשם האגודות השיתופיות ורשות המים להקמת מודל להפעלה ובקרה על אגודות שיתופיות קיימות אשר יהא מוסכם ומקובל ויעמוד בכל הדרישות הרגולטוריות כמתחייב בהצעת החוק.

קרא עוד