מבזקים

משרד רו"ח מיכאל ויצמן

זו השנה השנייה למינויו של משרד רו"ח מיכאל ויצמן ע"י הנהלת ברית הפקוח שלצד מרכז הקואופרציה ליזמות שיתופית בישראל בע"מ. פרטי המשרד הם כדלקמן: משרד רו"ח מיכאל ויצמן, רח' המלאכה 45, כניסה 3, קומה 2, בית אלרוד דנ-אביב, ת.ד. 8838, פארק תעשיות פולג, נתניה. טל: 09-8920103, פקס: 09-8658565.