מבזקים

שנת 2012- שנת הקואופרציה הבינלאומית !

שנת 2012- שנת הקואופרציה הבינלאומית

בדצמבר 2009 החליטה עצרת האו"ם, פה אחד, להכריז על שנת 2012 כ"שנה הבינלאומית של הקואופרטיבים"- “International cooperative year”.

החלטה זו מיועדת להגביר את הידע הכללי אודות פעילות הקואופרטיבים ולחזק את העשייה למען פיתוחם וקידומם של קואופרטיבים בכל מדינות העולם.

רשימת המטרות של "שנת הקואופרטיבים" כוללת בין היתר:

הגברת הידע בציבור הרחב אודות הקואופרטיבים, אודות תרומתם לחבריהם (המונים יותר מ-1,000,000,000,000 בכל רחבי תבל) ואודות חלקם בפיתוח הכלכלי והחברתי של המדינות בהן הם פעילים.

  • הגברת הידע אודות תרומתם של הקואופרטיבים לדמוקרטיה, לפיתוח הקהילתי ושלום במדינות.
  • קידום ההקמה והפיתוח של קואופרטיבים חדשים ופיתוח קואופרטיבים קיימים, בארגונים התורמים לסיפוק צרכיהם ולקידום העצמתם של שכבות רחבות בחברה, כמו-גם מניעת הדרת הקואופרטיביםן מתחומי עיסוק שונים.
  • הבטחת הכללת הקואופרטיבים בתכנון ובחשיבה הכלכליים והחברתיים בכל מדינה ואזור.
  • חיזוק המערכות הבינלאומיות של הקואופרטיבים ובמיוחד "ברית הקואופרציה העולמית" (“International cooperative alliance”). הוא ה-ICA, שהוא ארגון הגג הternational cooperative alliance" ובמיוחד החברתיים בכל מדינה ואזור.
  • ·כמו-גם מניעת הדרת הקואופרטיביםן מתחומי עיסוק שונים.
  • ·לם.
  • · של הקואופרטיבים בעולם, והרחבת שיתוף הפעולה בינם לבין האו"ם, מוסדותיו ומחלקותיו.

האו"ם ומוסדותיו יארגנו תוכניות פעולה רחבות בקשר לכל האספקטים של "שנת הקואופרטיבים" וזאת ברמה הארצית, האזורית והגלובלית. האו"ם יפעל בשיתוף עם ICA בכל הנוגע ל"שנת הקואופרטיבים", ולצורך זה תוקם ועדת פעולה משותפת. ICA גם כן הקימה צוות מיוחד לנושא. מובן מאליו שתוכנית הפעולה של "שנת הקואופרטיבים" תזכה לתשומת לב רחבה במדיה ובקרב ארגונים, במוסדות ובמסגרות בעלי חשיבות בכל העולם.

נושא מרכזי של מפעל "שנת הקואופרטיבים" הוא ההקמה של "ועדה לאומית" בכל מדינה ומדינה. ועדה זו (אשר במרכזה יעמדו, מטבע הדברים, ארגונים קואופרטיבים ומוסדות ממשלתיים הקשורים לנושא), תשתף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטיים- מתחומי השלטון, העסקים, התנועות והמוסדות הציבוריים, האקדמיה, המדיה וכו'. האו"ם עומד להקים פורום המורכב מנציגי כל הוועדות הלאומיות בעולם על-מנת לתאם ביניהן ולשלב אותן בתוכניות האזוריות והגלובליות של האו"ם שתתקיימנה במשך שנת 2012. הקמת ועדה לאומית ישראלית תאפשר התחברות למערכת זו כדי לפעול במסגרתה.

ניתן וראוי יהיה להשתמש במערכות, מסגרות, אמצעים וערוצים שונים ומגוונים על-מנת לממש את המטרות של "שנת הקואופרטיבים". בין היתר, ניתן לציין מסגרות ואמצעים כגון: אירועים ציבוריים: ועידות וכנסים, מערכות לימוד וחשיבה ובהם סמינרים, סדנאות, תכניות מחקר, ימי עיון, מפגשים אקדמיים, גיוס התקשורת והמדיה כולל עיתונאות, רדיו, טלוויזיה, פרסומים בחוברות ובספרים ותקשורת אלקטרונית על כל מערכותיה אלה. עולם התרבות- המוסיקה, האומנות, התיאטרון, הצילום ועוד. ברור שיש צורך לתכנן מערכה רחבה אינטגרטיבית- הכוללת את כלל האלמנטים הנ"ל.

למערכות השלטון תפקיד מיוחד בכל הנוגע ל"שנת הקואופרטיבים" וזאת בהתחשב במיוחד בשתי עובדות בסיסיות. ראשית, אחת המטרות המרכזיות של השנה היא להביא להגדלת התמיכה והעידוד של השלטון לקואופרטיבים ולקואופרציה. שנית, חשוב ש"שנת הקואופרציה" תשמש כמנוף לקידום שיתוף הפעולה בין המערכות הממלכתיות לקואופרציה ולהכללת הקואופרציה בתכנון, בחשיבה ובמעש הממלכתי. לכן ראוי להבטיח שהמוסדות המרכזיים של השלטון- הממשלה ומוסדותיה (במיוחד משרדי התמ"ת, רשם האגודות השיתופיות, משרד החקלאות ומשרד החוץ) וגם הכנסתומוסדותיה יהיו מעורבים בנושא ובעשייה. כמו-כן ראוי לכלול גם את המערכות של השלטון המקומי בפעילות.

ראוי לציין ש"שנת הקואופרציה" מאפשרת למדינת ישראל להופיע באור חיובי ביותר במרכזה של הבמה הבינלאומית והמשמעותית של האו"ם.הקואופרציה הישראלית בכלל, ותנועות ההתיישבות הישראלית בקיבוץ בפרט, מוכרות ואהודות בתנועה הקואופרטיבית ברחבי תבל. הן מראות דוגמא של עשייה קואופרטיבית. תרומת הקואופרציה לקיומה ופיתוחה של המדינה, ידועה ומוערכת, כמו-גם המסגרות הקואופרטיביות המיוחדות שנוצרו כאן. אי לכך יכולה ישראל לתפוס מקום מרכזי הן בקרב המערכות הממלכתיות של האומות החברות באו"ם והן במסגרות ובמערכות הקואופרטיביות של אותן המדינות.

בסיכומו של דבר ניתן לקבוע ש"שנת הקואופרטיבים" עומדת להיות אירוע בעל חשיבות אשר תעלה את קרנה וערכה של הקואופרציה למרכז הבמה העולמית. היא גם תוליד תנופה מחודשת של צמיחה ופיתוח של הקואופרטיבים ושל הקואופרציה. בנוסף, היא תביא לחיזוק ולהגברה של התמיכה הממלכתית בקואופרציה ושל ההכרה הבינלאומית בחשיבותה ואם כך ברחבי תבל- הרי על "אחת כמה וכמה" בכל הנוגע לקואופרציה בישראל!

ברור ש"שנת הקואופרטיבים" היא הזדמנות חשובה- הן לחיזוק הקואופרציה בארץ והן לחיזוק הקשרים והמעמד שלה ושל המדינה בזירה הבינלאומית.

החלטת האו"ם אודות "שנת הקואופרציה" (החלטה שישראל הייתה שותפה להעלאתה ולקבלתה ע"י העצרת  הכללית של האו"ם) נתן לנושא הקואופרטיבי משמעות אקטואלית בכל רחבי תבל ושחרר- במידה משמעותית- את הקואופרציה מהתדמית של מערכת בעלת חשיבות היסטורית בלבד. אי לכך, יש להביא, בשנה זו, לפעילות רחבה למען קידום הקואופרציה בישראל.

גל התסיסה החברתית העובר על המדינה בחודשים האחרונים, שבמרכזו עומדת הדרישה לצדק חברתי, מעלה את החשיבות והרלוונטיות של הקואופרציה למציאות הישראלית של היום. מעבר לנסיון הקואופרציה הושאלה בתחום זה. חשוב לציין, שבין היתר, מיליארד חברי קואופרטיבים אינם טועים. קואופרטיבים רבים, בכל העולם, מתמודדים בהצלחה רבה בתחומים מגוונים כגון: בתחום העסקי, שיכון ותעסוקה, בריאות ורווחה, חינוך ותרבות, ועוד. ראוי אם כן לציין כי אם הדרישה היא לקיים מערכות היכולות לשלב העצמה ארגונית וקידום כלכלי עם הגברת הצדק החברתי, חיזוק הדמוקרטיה והאחריות ההדדית- אזי הולכת וגוברת חשיבותה של הקואופרציה בישראל. לפיכך, שנה זו היא הזמן המתאים לפעילות רחבה למען קידום הקואופרציה בישראל.

כאמור, "שנת הקואופרטיבים" פותחת הזדמנות מיוחדת וייחודית לחיזוק מעמדה של ישראל בעולם. בשנים האחרונות, התרחבה הפעילות של הקואופרציה הישראלית בארגון הבינלאומי ה-ICA. נציגי התנועות הקואופרטיביות הישראליות מילאו תפקיד מרכזי בארגון בשנים האחרונות.  הקואופרציה הישראלית- ובמיוחד ההתיישבות העובדת (הקיבוץ והמושב)- הם נושאים ידועים ומוערכים עד מאד בקרב  ה-ICA והגברת הפעילות בארגון אפשרה סדרת פעילויות, קיום קורסים וסדנאות, ייזום פרויקטים באירועים מרכזיים של הארגון, ועידות עולמיות, ועידות באזור האסיאתי, כינוסים וסדנאות ברחבי תבל אשר תרמה גם כן לכך. יש לקבוע שעל ישראל ליזום תכנית רחבה של פעילות במסגרת "שנת הקואופרטיבים" שיבליטו את הישגיה של הקואופרציה הישראלית, ויוסיפו לחיזוק קשריה הבינלאומיים. תכנית זו יכולה לכלול הן מפגשים ואירועים בינלאומיים שיקיימו בארץ והן השתתפות ישראלית פעילה באירועים אשר יאורגנו על-ידי התנועה הקואופרטיבית העולמית. אין צורך להדגיש את החשיבות המדינית-ציבורית של עשייה בינלאומית זו, במיוחד בתקופה הנוכחית.

*מסמך זה, בתוספת הסברים ודיון להעצמת שנת הקואפרטיבים, הוצגו אצל שר הת.מ.ת מר שלום שמחון וצוות משרדו.