מבזקים

בחודשיים האחרונים נרשמת התעניינות רבה מאוד להקמת אגודות שיתופיות בתחומי הצרכנות, מחשוב, טיפול אלטרנטיבי וכד'